NÆRINGSNETTVERK
FOR KVINNER
PÅ ROMERIKE
KvinneRom
Bli medlem
:: VEDTEKTER
:: STYRET
Kontakt oss ved å sende en epost til  post (at) kvinnerom.no
   
Adresse: Kvinnerom
  Postboks 168
  2001 LillestrÝm
   
Tlf 9133 9504
   
Bakkonto 1602.53.34993
Organisasjonsnummer 983 299 083