NÆRINGSNETTVERK
FOR KVINNER
PÅ ROMERIKE
KvinneRom
Bli medlem
:: VEDTEKTER
:: STYRET


kvinnerom
er et tverrfaglig næringsnettverk for gründere og ledere på Romerike og omegn. Kvinnenettverket utveksler tanker, ideer og erfaringer og gir hverandre inspirasjon og støtte. Gjennom nettverket vil du kunne få en stor, spennende og ikke minst matnyttig kontaktflate – potensielle kunder, underleverandører og samarbeids-partnere – så vel som ”kollegaer”. Nettverket er en arena for synliggjøring av bedriften din og et forum for skolering innen de mange temaer vi næringsdrivende må/bør forholde oss profesjonelt til skal vi lykkes. Kort sagt: Har du egen virksomhet eller tenker på å starte en, er dette stedet for deg. "Kvinnenettverk Romerike" ble dannet i oktober 2000 og representerer i dag et bredt spekter av fag og bransjer - nettverket er organisert med et styre på sju, med årsmøtet som øverste organ.

Finn oss også på Facebook. Åpen side, kan brukes til markedsføring, spørsmål, hva som helst.


Nettverket vårt fungerer både som døråpner, terskelsenker, motivator, katalysator og kunnskapsbank.
Medlemsskap koster kr 500,- det første året, deretter kr 1000,- pr år. Du får full tilgang til all info om våre medlemmer, og får tilgang til å legge inn tilbud, arrangement, annonser og informasjon.

Vi er også på facebook, med muligheter for å nå dine målgrupper
Facebook