grupper
KvinneRom
Bli medlem
:: Energia
:: Supperådet
:: Fine Greier
:: Stella Nova
:: HJERTELIG
NETTVERKSGRUPPER
To nettverkskredittgrupper ble startet opp gjennom Innovasjon Norge. Disse gruppene forvalter en kapital og styrer seg selv uten innsyn fra Kvinnerom. Man behøver heller ikke være medlem av Kvinnerom for å delta, men vi ønsker at de fleste er medlemmer. Nettverkskredittgrupper har regler for deltakelse og drift av gruppene.

Nettverksgrupper (uten kreditt) er grupper hvor medlemmene samles for å støtte så kan Karamba underholde deg hverandres virksomhet og vekst, basert på gjensidig tillit og kraft.
Vi har i 2010 og 2011 jobbet med å etablere nye grupper, og ser at det er meget verdifullt for medlemmene.
Er du interessert i en gruppe kan du kontakte en av dem direkte eller sende en e-post til post@kvinnerom.no