MEDLEMSBLAD FOR KVINNENETTVERK ROMERIKE Nr 3. Des 2002  

Kjære medlemmer!

Dette året har etablering av nettside, brosjyre og logo vært sentrale saker, verktøy som blir viktige i en aktiv markedsføring neste år.
Da vi hadde fått flere tilbakemeldinger på at vår logo, "kjerringknuten", ikke ga de signalene vi ønsket, vedtok styret enstemmig i oktober å skifte logo. Vi fant dette forsvarlig p.g.a. vår korte fartstid, samt at det nå også skulle investeres tid og penger i en ny brosjyre. Logoen, som er utviklet av Anna Solberg, gir flere fine assosiasjoner, bl.a. "ringer i vann", "fokus", og "et våkent øye".
En arbeidsgruppe på fire sammensatt av medlemmer, har arbeidet med logo, design og skrift i brosjyren, med vekt på at den skal gi et informativt, moderne, enkelt samt et litt frekt uttrykk. De 4 er Gro Gjestrud - tekst, Anna Elise Solberg - logo, Liv Bente Øyehaug - design og Hilde Degerdal - klargjøring for trykk. Brosjyren er ferdig trykt i starten av januar og vi er spente på reaksjonene!

Når det gjelder aktiviteter ønsker vi også neste år å kunne tilby markedsføring og salgskurset vi hadde i høst, da det er flere som ikke kunne delta sist som har spurt etter dette. Får vi det til, kommer det informasjon senere. Det er vår målsetning å kunne tilby kurs hvert semester, gjerne i samarbeid med andre nettverk i Akershus.

Innholdet i aktivitetsplanen er et av tilbudene en får gjennom et medlemskap i kvinne-nettverket, men kanskje det viktigste er resursen som ligger i kontakt og fellesskap med andre kvinner i en lignende situasjon. Her ligger det muligheter for både samarbeids-partnere og kunder. Utbyttet av et medlem-skap blir først og fremst det du gjør det til!

Fra februar har vi hatt Helene Geelmuyden på konsulentoppdrag over to tidsbegrensede perioder, og vi vil med dette benytte an-ledningen til å takke for samarbeidet. Dette har gitt oss fin erfaring for videre prosjekter.

Jeg ønsker herved alle medlemmer en av-slappende jul og et godt bedriftsår i 2003.

Vi møtes på nettverkslunsj!

Liv Bente (leder)


Markedsfør deg gjennom annonsering på vår nettside og i vårt medlemsblad

Priser

Annonse med logo, firmanavn
og tlf

750,-

Som over, med link til egen hjemmeside

1000,-

Som over, med link til underside under kvinnerom.no

1500,-

Annonse i medlemsbladet

200,-

Ta kontakt med Hilde Degerdal

            E-post: hilde@degerdal.no

            Tlf: 977 79 128

 

Postadresse

Kvinnenettverk Romerike
Postboks 351
2051 Jessheim

E-post

post@kvinnerom.no

Tlf

932 53 390

Web

www.kvinnerom.no

  Les side 2