Gruppene presenterer seg side 1-2-3-4-5-6-7-8  

Fine greier:


Nettverkskredittgruppa FINE GREIER har eksistert siden 2003, og har som formål å støtte medlemmene i å utvikle levedyktige bedrifter ved å tilby finansieringsordninger, kompetanseutvikling samt et inspirerende og motiverende kollegialt fellesskap basert på romslighet og tillit.

Nettverkskredittgruppene er et uavhengig forum, og det rapporteres kort til Innovasjon Norge en gang pr. år mht. omsetning/utvikling for medlemmene.

Fine Greier avholder møter på dagtid en gang hver måned, og er for tiden 6 medlemmer, bedriftene vi eier og driver er; Indigo Interiør og Ide AS, Sanselig.no / Badeglæder, Romerike Opplevelser Jessheim Stasjon, Slogum Gård, Image/hellemyhre og Nedre Sundby Gård.

Våre aktiviteter fokuserer på vårt formål, og er i større grad rettet mot bedriftsutvikling enn selvutvikling, selv om det også henger sammen. Vi benytter kompetansen internt i gruppen, så vel som trekker inn ekstern kompetanse. Siste år har vi gjennomført kompetanseheving på temaet salg og salgsprosessen, med noen timer personlig veiledning/oppfølging for den enkelte medlem.

Kommende vår vil vi fokusere på visjon og strategi for bedriftene våre. Ut fra behovet både for å ivareta oversikt – helikopterfokus for egen del, men også et viktig fokus for å tilfredsstille mulige eksterne samarbeidsparter og finansieringskilder.

I tillegg til tema har vi en fast agenda, og alltid plass for en runde rundt bordet, hvor det både ”bruses” og ”blåses ut” siden sist. På vegne av medlemmene i Fine Greier våger jeg å påstå at vi trives og vokser i hverandres selskap.

Hjertelig


Nettverksgruppen HJERTELIG ble dannet høsten 2005 og har sju medlemmer fra Kvinnenettverk Romerike.
Stikkordet for gruppa er kreativitet. Det betyr at gruppemedlemmene skal bistå hverandre med kreative løsninger i forhold til firmaet og driften.

Medlemmene er: Lillian Hemmingby – Florum Lys AS. Hege Peter og Kjersti Mortensen – Allegra AS. Mona Løberg – Mona Løberg Produksjon. Karin Myhre – KIM Regnskap. Liv Kari Høilund – Revisjonsfirma Liv Kari Høilund. Tove Høgseth – Artemis Art.

Gruppa har hatt tre møter i 2005.

Kreativitetsgruppe - uten navn


Vi, Helle Myhre, Yvona Holbein, Tove Øvren og Jette Hansen er medlemmerne i den ene af de to grupper der blev dannet på det kreative seminar i september. 4 forskellige kvinder på hvert sit ståsted, og hver især med specielle evner og ressursser.
Det vi mødtes om var kreativitet, uden at det blev defineret nærmere. Vi har siden da haft 5 møder - og er et andet sted nu. Bortset fra navnet på gruppen. En masse forslag er på bordet, og på et tidspunkt munder det helt sikkert ud i et navn.
Ellers er vi enige om at udveksle erfaringer, støtte hinanden i den, de processer, som vi hver især er i. Benytte os af hinandens viden.
Rent praktisk er det foregået på den måde, at den vi er hos er ”på”, med hva vedkommende ønsker, så bidrager vi andre med hvert vores felt og viden. Udover dette har vi udvekslet meget information bla omkring markedsføring.
Gruppen har fået en god start, så nu er det op til os at føre den videre.
På vegne af kreativitetsgruppen.
Jette.

Les side 2 Les side 4