side 1-2-3-4-5-6-7-8  
  MEDLEMSBLAD FOR KVINNENETTVERK ROMERIKE desember 2005  

Kjære medlemmer!

I år skjønner jeg bedre enn noen gang før ordtaket som "jula på kjerringa". Året som har gått har vært travelt og tida har gått utrolig fort. Og plutselig er det jul igjen! Vi har hatt mange hyggelige og nyttige treff i nettverket, og det har blitt lagt ned masse godt arbeid, både mot nettverket og i den enkelte bedrift.
Vi har som før hatt varierende frammøte på arrangenementene våre. Det er trist at vi altfor ofte har det så travelt at mange har problemer med å prioritere arrangement som kan gi oss litt faglig og sosialt påfyll.

Temakvelden den 14. sept var svært nyttig. Den førte til at to nye grupper så dagens lys. Og det ble etablert en prosjektgruppe som skulle jobbe fram en strategi for å bli mer synlig i pressen, både som enkelt-bedrifter og i forhold til nettverket. Denne gruppa har gjort en kjempeinnsats, og nå venter vi spent på en "ivrig presse".

Vi gleder oss til Pole Position på Hankø. Vi er 20 påmeldte nå. Og dette tror jeg blir dager som gir oss god påfyll og start på det nye året. Artig også å møte medlemmer fra andre nettverk.

Vi er nå 78 medlemer. Det er gledelig og en berikelse for oss alle, at vi stadig får nye etablerere med i nettverket vårt.

Året som leder har vært interessant, og jeg takker for kjempegod støtte og innsats fra medlemmer i styret. Jeg sa da jeg takket ja til ledervervet i fjor at det blir bare ett år, og det blir det. Så jeg ønsker nye koster velkommen! Da gjenstår det for meg å takke for samarbeidet i året som har gått, og ønske dere alle en god jul og et riktig
godt nytt bedriftsår - også til dere som ikke benytter seg av Hankø- arrangementet for å finne det beste startspor for året! Og skulle dere ha ett nyttårsforsett - la det bli : "Ta i bruk nettverket"

Hilde

Aktivitetskalenderen første halvår 2006

Fredag 27-28. januar - POLE POSITION
- Beste startspor for deg og din bedrift

Work Shop og Spa Comwell Hankø Hotel og Spa
Kvinnenettverk Romerike inviterer medlemmene i kvinnenettverkene i Akershus og Oslo til seminar - Pole Position 2006!

Fredag 17. februar - Frokostmøte - Årsmøte
Sted: Fagerborg Hotell
Tid: 08.30– 10.30

Onsdag 15. mars - Temakveld
Tema: Regnskap ved /Kristin Høgli
Sted: Fagerborg hotell
Tid: Fra kl.18.30 - 21:30

Fredag 28. april - Nettverkslunsj

Tjenstepensjon
Sted: Fagerborg Hotell
Tid: 12.00 – 15.00
Pris: kr. 220,-

Fredag 9. juni - Sommeravslutning
Sett av kvelden - mer info kommer senere


Postadresse

Kvinnenettverk Romerike
Postboks 351
2051 Jessheim

E-post

post@kvinnerom.no

Tlf

932 53 390

Web

www.kvinnerom.no

Annonsering på vår nettside eller medlemsblad

Annonse med logo, firmanavn og tlf

750,-
Som over, med link til egen hjemmeside 1000,-

Som over, med link til underside under kvinnerom.no

1500,-

Annonse i medlemsbladet

200,-
  Les side 2