side 2  
Projekt Synliggjøring: Markedsføring og medlemsrekrutering.

Ideen til projektet opstod i styret år 2002. Med baggrund i ønsket og behovet for synliggøring og markedsføring af KNN Romerike, og øge rekruteringen af nye medlemmer. Styret ønskede opgaven/opgaverne fordelt på flere hænder. Hvordan klare dette? Ansøgning om økonomisk støtte til SND (statens nærings-og distiktsutviklingsfond) og fylkeskommunen blev sendt. Våren 2003 blev pengene bevilliget fra SND. Tidspresset var hårdt. Projekterne skulle senest starte op 1. september. Først skulle der findes kandidater, kontrakter udformes og underskrives og meget mer. Alt lykkedes. Interessen fra medlemmerne var stor. Alle projekter blev besat, bortset fra enkelte kommunekontakter. Projektperioden løber fra 1. september 03 til 1. juni 04.

Følgende projekter blev udlyst:
* Markedsføring af KNN i aktuelle fora og
   organisationer
* Pressekontakt
* Konferansedeltagelse
* Kommunekontakt i samtlige kommuner på
   Romerike
* Arrangementer fordelt på: "Nettverkslunch og
   temakvelder" og "Jentetorg" med fest -
   3-årsfejring.
* Kurs. I samarbejde med de andre KNN i
   Akershus at arrangere mindst 2 kurs for
   medlemmerne i perioden.

Synligheden af de forskellige projekter har indtil nu været meget variende. Dette hænger meget sammen med, hvor direkte medlemsrelaterede de har været. Og betyder nødvendigvis ikke, at der intet sker.

Vedrøende kommunekontakter er alle besat, bortset fra Nes og Eidsvoll. Medlemsmassen er ikke høj fra Øvre Romerike, hvilket kan være en forklaring. Og derfor en god grund til at få dem besat.

I projektperioden er det blevet tydeligt for styret, at projekterne har medført nye projekter, som ikke umiddelbart var synlige. Især for styreleder har det medført meget ekstra. Styret vedtog derfor at søge om konverting af evt overskydende projektmidler til disse nye projekter. I styret er der enighed om at denne arbejdsform er spændende og udfordrende, og ikke mindst nyttig i forhold til målet Synliggøring. Styret har besluttet at viderføre "traditionen" med at søge SND om økonomiske midler til projekter, udfra tanken om at et velfungerende kvinnenettverk er til gavn for kvinnelige etablere og næringsdrivende. Hvilket er helt i tråd med ånden til SND.

Med ønsket om en fredfyldt jul og et godt nytår
Jette Hansen, sekretær i styret
      
Nasjonal organisasjon for kvinnelige bedriftseiere.

"Nettverkskonferansen,- for kvinner i vekst" ble arrangert i oktober, og 150 personer deltok.
Tilbakemeldingene både under og etter konferansen var svært gode.
Et av formålene med konferansen var at den skulle munne ut i en paraplyorganisasjon for kvinnelige bedriftseiere.
Mange har vist interesser i å delta i dette arbeidet, og det er stiftet flere arbeidsgrupper rundt omkring i landet.
Konstituert leder er Ingunn Voss Eriksen, tidligere leder for kvinnenettverket i Bærum.
Formålet er:
· Samle alle Kvinnenettverk under en paraply
· Stiftelsesmøte våren 2004
· Samtalepartner for offentlige instanser
· Nettverksbygging på tvers av landet
· Være en pådriver i forhold til å bedre
  vilkårene våre, og sette fokus på de
  utfordringer vi møter i vår hverdag
· Synliggjøre kvinnelige etablerere i Norge
· Hjelpeinstans for oppstart av nye   Kvinnenettverk

Les side 1 Les side 3