MEDLEMSBLAD FOR KVINNENETTVERK ROMERIKE Nr 2. Des 2003  

Kjære medlemmer!

I oktober var det tre år siden Kvinnenettverk Romerike ble stiftet. Dette ble markert på Jessheim Storsenter med profilering av 17 jentebedrifter.
At et bransjenettverk for kvinnelige etablerere har livets rett, viser alle de henvendelser vi har fått i år. Noen faller fra, men etter siste årsmøte har vi fått 35 nye medlemmer, og teller nå 85 bedrifter i ulike faser.

Det å drive en organisasjon og få den til å fungere, kan på mange måter sammenlignes med det å bygge opp egen bedrift,- ingenting gjør seg av seg selv og ting tar tid.
I år har vi vært så heldige at vi har fått midler fra SND og Fylkeskommunen til "Prosjekt synliggjøring og markedsføring", en støtte som gir inspirasjon til videre arbeid. Prosjektet har bl.a. resultert i at kvinnenettverket, samt enkelt-bedrifter har blitt profilert både i aviser og bransjeblader, og vi har fått kommunekontakter i 11 av de 13 kommunene som vi skal dekke. Dette har gjort kvinner oppmerksomme på vår eksistens og bidratt til nye medlemmer.

I medlemsbladet vil dere finne aktivitetsplanen for våren 2004. Vi har hatt god oppslutning på våre arrangementer i høst og på siste nettverkslunsj var det 32 påmeldte. I tillegg til nettverkslunsj en gang i måneden, har vi hatt en temakveld samt sommerfest og julefest.
Jeg håper at de tema som er valgt på kurs, lunsjer og temakveld neste år vekker interesse, og at mange blir med på inspirerende samlinger sammen med andre kvinner i lignende situasjon som en selv.

Da ønsker jeg dere alle en hyggelig juleferie og et godt bedriftsår i 2004!

Liv Bente Øyehaug

Årsmøte 2004

Sted: "SAPA", Storgata 16, Lillestrøm
Tid: 18 februar kl.18.00
Møt opp og bli med på å påvirke nettverkets utvikling! Til orientering trenger vi tre nye styremedlemmer. Noen som har lyst?
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig til styret innen onsdag 28 januar.


Kontingenten for 2004

På årsmøtet i 2003 ble kontingenten for 2004 fastsatt til kr. 750,-
Faktura blir sendt ut i januar med betalings-frist innen 17 februar. Vi minner om at de som ikke har betalt ikke er stemmeberettiget på årsmøtet.
I henhold til vedtektene skal evt. utmeldelse skje skriftlig.
Postadresse

Kvinnenettverk Romerike
Postboks 351
2051 Jessheim

E-post

post@kvinnerom.no

Tlf

932 53 390

Web

www.kvinnerom.no

  Les side 2