MEDLEMSBLAD FOR KVINNENETTVERK ROMERIKE juni 2004  

Kjære medlemmer!

Nok et semester ligger bak oss. Også i vår har prosjekt "Synliggjøring og markedsføring" vært sentralt for styrets arbeid, og sluttrapport er nå sendt til Innovasjon Norge og Fylkes-kommunen. Prosjektet som helhet har vært nyttig for nettverket.

Søknader om økonomisk støtte for 2005 er sendt ut til alle 13 kommuner, og vi begynner å få inn svar på disse. Det viser seg dessverre det til nå er negative svar, men et lyspunkt er Skedsmo kommune som har bevilget kr. 5000,- til prosjekt "Møteplass på nett" Dette kan du lese mer om i bladet.

I tillegg til det obligatoriske årsmøtet har vi i vår arrangert to kurs i henholdsvis "Merkevarebygging" og "Innsalg", samt fire nettverkslunsjer, en temakveld og sommerfest. Oppmøte har vært tilfredsstillende på alle samlingene med et snitt på 15 deltakere.

Nettverkslunsjene er nå godt innarbeidet og stemningen er god for å fortsette med dette arrangementet, men som dere vil se videre i bladet, utvider vi vårt tilbud med tre uformelle samlinger på kveldstid. Vi håper bla. at dette vil dekke et behov for de som har vansker med å komme fra bedriften på dagtid.

Da håper jeg at vi får se mange av dere til høsten, at samlingene vil bli både bli nyttige og inspirerende, og dere går derifra med fornyet energi.

Til slutt:
Det er tre typer mennesker/bedriftseiere:
·  DE SOM FÅR TING TIL Å SKJE
·  DE SOM SITTER PÅ SIDELINJA OG SER
   PÅ AT DET SKJER
·  DE SOM SÅ NOE SOM SKJEDDE

Da ønsker jeg dere alle en riktig deilig sommer, så sees vi til høsten!

Liv Bente ØyehaugÅrsmøte 18 februar

Årsmøtet ble i år holdt i "SAPA"`s lokaler i Lillestrøm. Når det gjelder sammensetningen av styret så ble Liv Bente Øyehaug gjenvalgt som leder for et år, Hilde Degerdal nestleder, Bente Nibe Harbak, kasserer og Jette Hansen styremedlem.
Vi trengte tre nye styremedlemmer og var så heldige å få positivt svar fra Tone Krogstad, som tok vervet som sekretær, samt Jorunn Bjerke og Bente Baugerød, styremedlemmer.

I tillegg til de ordinære sakene ble det orientering besluttet en tilføyelse § 3 i vedtektene: "Profilering og salg av varer og tjenester i regi av Kvinnenettverk Romerike skal være underlagt medlemmets eget organisasjonsnummer."

Postadresse

Kvinnenettverk Romerike
Postboks 351
2051 Jessheim

E-post

post@kvinnerom.no

Tlf

932 53 390

Web

www.kvinnerom.no

  Les side 2