side3  

Nettverkskonferansen
- for kvinner i vekst

Dato: 23. - 24. oktober 2003
Sted: Hotell Rica Oslofjord

Aktive nettverk er nyttige redskap for kvinner og en ressurs for næringslivet
Nettverkskonferansen omhandler nærings-utvikling og verdiskaping, nettverksbygging, næringspolitikk, lobbying, coaching og veiledning, etikk i næringslivet, merkevarebygging og mye, mye mer.

Nettverkskonferansen er for deg som:
· driver eller leder en bedrift eller ønsker å
  starte en
· hjelper andre til suksess i næringslivet
· er interessert i kvinners medvirkning i
  utvikling av næringslivet

Du får: engasjerte og engasjerende innlegg, diskusjoner, samtaler og møter med spennende mennesker, inspirasjon og gode råd, mat og kultur, samt mange nyttige kontakter.

Initiativet til konferansen er tatt av kvinne-nettverkene i Akershus og arbeidsgruppen
består av: Brit Lossius, (leder), Cecilie Eidslott, (Askerkvinnenes Næringsnett), Guri Drottning Aarnes (Kvinnenettverket i Follo), Liv Bente Øyehaug ( Kvinnenettverk Romerike), og Ingunn Voss Eriksen (Kvinnenettverket i Bærum)
Formålet med konferansen er at den skal munne ut i en nasjonal organisasjon for nærings-drivende kvinner.

Program og mulighet for påmelding finner du på www.damene.no.
Sett av dagene allerede nå!

Velkommen
Siden siste utgave av medlemsavisen har vi fått følgende nye medlemmer som vi herved ønsker velkommen. Vi gjør oppmerksom på at alle medlemmene ikke er registrert i medlems-registeret ennå.

Tone Elisabeth Krogstad
Bransje: Helse, velvære
Marianne Olstad
Bransje: Prosjektledelse, messer, arrangementer
Kristin J. Høgli

Bransje: Regnskap, kontortjenester
Kari Skinningsrud
Bransje: Konsulenttjenester - medisinske miljøer
Kirsti Fjesme Tryggestad
Bransje: Alternativ behandling
Liv Karin Huseby
Bransje: IT/IKT
Hilde Cathrin Hatlebrekke
Bransje: Varehandel
Birgith Klingenberg
Bransje: Håndverk /Design
Toril Wikesland
Bransje: Konsulenttjenester innen landbruk
Anne Marit Nerheim
Bransje: Grafisk design, redaktør
Helle Myhre
Bransje: Stylist/ Journalist
Helene Løbach Rebne
Bransje: Konsulent/ Varehandel
Lama Chhesung
Bransje: Varehandel (under etablering)
Gunn Hege Mogerhagen
Bransje: Varehandel
Marit Taraldsen
Bransje: Under etablering
Jorunn Bjerke
Bransje: Grafisk design, Prosjektledelse
Eva Brodal
Bransje: Prosjektledelse
Guri Anne Gundersen
Bransje: Under etablering
Kristin Solbrekken
Bransje: Interiør
Heidi Johansen
Bransje: Søm/design

 
Les side 2 Les side 4