side 2  

Orienteringssaker

Nettverkskredittgruppe
Like før jul fikk vi i gang Romerikes første Nettverkskredittgruppe. Medlemmer er:
Berit Jeanette Haga, Guro Jensen, Nina Sundby, Liv Bente Øyehaug, Astrid Eggen Jonsrud, Doris Larsen og Anne Weisteen.
Prosjektleder: Brit Lossisus.
De vil orientere om nettverkskredittordningen
og hvordan gruppa arbeider på fredagslunsj
31. oktober.


Lokaler for styremøter og nettverkskredittgruppe
Nylig har vi fått i stand en avtale med Regionkontoret for Landbruk i Solheimsgata 1
i Lillestrøm. Dette er vi svært glade for, da det er med på å synliggjøre oss i det lokale næringsliv. En relasjon vi håper kan gi gjensidig nytte utover det at vi er leietakere!


Kommunal støtte
Søknad til alle de tretten kommunene om støtte ble i år sendt ut i mars. Vi kan med glede meddele at vi allerede har fått svar fra to kommuner, Fet og Rælingen, som har støttet oss med kr. 2000 hver.


Jentetorg
Kvinnenettverk Romerike ble dannet i oktober 2000, noe som betyr at vi i har 3 års dag til høsten. DETTE MÅ FEIRES! Da vi har nettverkskonferanse i oktober vil vi invitere alle tøffe jenter i nettverket til et jentetorg i november. Vi oppfordrer alle med tjenester og produkter til å delta, her blir det muligheter synliggjøring og markedsføring! Gjennom prosjekt " Synliggjøring" håper vi å få to medlemmer i nettverket til å arrangere jentetorget. Mer informasjon kommer senere!

 

Kurskomité
I vår kom det i gang en kurskomite med en representant fra hvert av de fire kvinne-nettverkene i Akershus. Arbeidsgruppa har ansvaret for å organisere de større kursene, og de fleste vil bli holdt i Fylkestingssalen i Oslo.
I tillegg til at dette vil gjøre det lettere å
arrangere kurs med "tyngde", vil det også gi muligheter for medlemmene av de ulike
nettverkene å knytte nye relasjoner.
Vår representant er Nina Sundby, fra de øvrige nettverkene: Sølvi May Lie (Kvinnenettverket i Follo), Tone Greni (Askerkvinnenes Næringsnett), og Kari Småge ( Kvinnenettverket i Follo). I tillegg til studiet "Bedriftsutvikling" vil det bli en kursdag som høyst sannsynlig vil vinkles mot markedsføring. Dette kommer det informasjon om senere.

Vi inviterer til
informasjonsmøte
torsdag 19.juni kl 17 :00
på Rotnes Bruk, Hadelandsveien 894, Nittedal

Et videre- og etterutdanningstilbud
sept. 2003 - mars 2004

Bedriftsutvikling

Kompetansegivende studie, 20 studiepoeng.
Totalt 10 samlinger (3 pr. fag) over 3 dager sentralt Oslo.

Ønsker du faglig påfyll i markedsstrategi, endringsledelse og bedriftsøkonomi, og høres dette interessant ut?    Les studieplan

Vi kan påvirke innhold og organisering av studiet - møt opp!

Informasjon, veibeskrivelse og påmelding: Kvinnenettverkene i Akershus, kurskomiteen v/Nina Sundby, mob: 41 60 65 50

PS. Av praktiske årsaker er dette møtet lagt til Nittedal, 2 timer før, men samme dag og sted som sommer- fest for Kvinnenettverk Romerike.

 
Les side 1 Les side 3