MEDLEMSBLAD FOR KVINNENETTVERK ROMERIKE Nr 1. Juni 2003  

Kjære medlemmer!

Det er vår målsetting å kunne tilby aktiviteter som kan være av interesse for medlemmer i ulike faser av bedriftsetableringen. Vi håper
at vi har lykkes med det, og at våre arrangementer høsten 03 kan gi både kompetanseheving, fellesskap og inspirasjon, viktige ingredienser for å kunne lykkes med eget foretak.

Dette semesteret har vi hatt nettverkslunsjen som en "prøvesatsing". Oppslutningen og tilbakemeldingene har vært gode, så dette arrangementet fortsetter vi med fremover.
Berdriftpresentasjonen fra "Florum" var noe uheldig plassert etter Kristi Himmelfartsdag,
og vi fikk flere tilbakemeldinger om at medlemmer var bortreist. Presentasjonen flyttes til første nettverkslunsj etter sommeren.

I tillegg til lunsjene vil vi også kunne tilby et medlemsmøte på kveldstid, ulike kurs, og sist men ikke minst kvinnekonferansen "Kvinner i vekst" i oktober. Vi håper at flere av dere finner veien dit.

I oktober er det tre år siden Kvinnenettverk Romerike ble stiftet, noe vi vil markere med et "Jentetorg" med en påfølgende festmiddag. Dette arrangementet kommer det mer informasjon om senere.

Vi har stor tro på at næringsnettverk som Kvinnenettverk Romerike er nyttige for kvinnelige etablerere, noe som gjenspeiler seg ved de henvendelser og tilbakemeldinger vi får.

I skrivende stund er vi 73 medlemmer.
Prosjekt "Synliggjøring: Markedsføring og medlemsrekruttering", vil forhåpentligvis bidra til at flere kvinner og aktuelle samarbeidspartnere på Romerike blir oppmerksomme på vår eksistens.

Da ønsker jeg dere alle en riktig deilig sommer, så sees vi uthvilte til høsten!

M.v.h.
Liv Bente Øyehaug


Markedsfør deg gjennom annonsering på vår nettside og i vårt medlemsblad

Priser

Annonse med logo, firmanavn
og tlf

750,-

Som over, med link til egen hjemmeside

1000,-

Som over, med link til underside under kvinnerom.no

1500,-

Annonse i medlemsbladet

200,-

Ta kontakt med Hilde Degerdal

            E-post: hilde@degerdal.no

            Tlf: 977 79 128

 

Postadresse

Kvinnenettverk Romerike
Postboks 351
2051 Jessheim

E-post

post@kvinnerom.no

Tlf

932 53 390

Web

www.kvinnerom.no

  Les side 2